Violetsmolder Jacket Torrentshell Smokey Patagonia Women's 83807 mnwvNO80